આજે વર્લ્ડ ઇમોજી ડે છે, સોશિયલ મીડિયા પર #worldemojiday2020 ટ્રેન્ડ થઇ રહ્યું છે…આજે વર્લ્ડ ઇમોજી ડે છે, સોશિયલ મીડિયા પર #worldemojiday2020 ટ્રેન્ડ થઇ રહ્યું છે
આજે એટલે કે 17 જુલાઇએ “આતંરરાષ્ટ્રીય ન્યાય દિવસ” તરીકે ઉજવવામાં આવે છે
#WorldDayForInternationalJustice

Source : DD News

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

YouTube
Instagram
Telegram