દશામાં ની મુર્તિ વિસર્જન અંગે કોર્પોરેશન નું જાહેરનામું !! દશામાં ની મૂર્તિઓનું…

દશામાં ની મુર્તિ વિસર્જન અંગે કોર્પોરેશન નું જાહેરનામું !!

દશામાં ની મૂર્તિઓનું વિસર્જન કરવું ક્યાં ?

#dashamaa #Shravan2020 #Shravan #Unlock2 #covid #covid2020 #covidindia #covi̇d19 #vadodara #vadodaradiaries #vadodara_baroda #vadodarablogger #vadodaranews #vadodara_lover #vadodara_igers #baroda #barodadiaries #barodacity #barodamirror #barodanews #barodarocks #barodaupdates #iamvadodara

http://barodarocks.com
t.me/barodarocks
Instagram.com/barodarocksz
facebook.com/barodarockz

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

YouTube
Instagram
Telegram