રાજયના પોલીસ વડા શ્રી શિવાનંદ ઝા દ્વારા એક નવો પદક જે ડી.જી.પી. કમન્ડેશન ડિસ્ક …

રાજયના પોલીસ વડા શ્રી શિવાનંદ ઝા
દ્વારા એક નવો પદક જે ડી.જી.પી. કમન્ડેશન ડિસ્ક (DGP's commendation Disc) તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

કૂલ ૧૧૦ પોલીસ કર્મચારીઓ ઓનીપસંદગી કરવામાં આવેલ છે.

જેમાં વડોદરા શહેર ના ૫ અધિકારીઓ ની પસંદગી કરવામાં આવી છે.

#vadodara #vadodaradiaries #vadodara_baroda #vadodarablogger #vadodaranews #vadodara_lover #vadodara_igers #baroda #barodadiaries #barodacity #barodamirror #barodanews #barodarocks #barodaupdates #iamvadodara

http://barodarocks.com
t.me/barodarocks
Instagram.com/barodarocksz
facebook.com/barodarockz
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

YouTube
Instagram
Telegram