વડોદરામાં આજથી માસ્ક ન પહેરનાર ને 500 રૂપિયા દંડ વસલવાનું શરૂ કરવામાં આવ્યું. ગ…

વડોદરામાં આજથી માસ્ક ન પહેરનાર ને 500 રૂપિયા દંડ વસલવાનું શરૂ કરવામાં આવ્યું.

ગઈ કાલે સાંજે વડોદરા મહાનગર પાલિકાએ પ્રસિદ્ધ કર્યું હતું જાહેરનામું.

#covid #covidmemes #covidkindness #covid2020 #covidiots #covidindia #covi̇d19 #vadodara #vadodaradiaries #vadodara_baroda #vadodarablogger #vadodaranews #vadodara_lover #vadodara_igers #baroda #barodadiaries #barodacity #barodamirror #barodanews #barodarocks #barodaupdates #iamvadodara

http://barodarocks.com

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

YouTube
Instagram
Telegram