અમદાવાદ બાદ હવે વડોદરામાં પણ માસ્ક ન પહેરનાર ને 500 રૂપિયા દંડ.. વડોદરા મહાનગર…

અમદાવાદ બાદ હવે વડોદરામાં પણ માસ્ક ન પહેરનાર ને 500 રૂપિયા દંડ.. વડોદરા મહાનગર પાલિકાએ પ્રસિદ્ધ કર્યું જાહેરનામું કોરોના ના વધતાં જતા વ્યાપ ને કારણે લેવાયો નિર્ણય. @vmcvadodara #covid #covidmemes … Read More

Boj – A Story of Father and Son | Laghukatha – Gujarati Story | Writer: Natvar Tank

https://youtu.be/jm9Dia6x0YY બોજ – લઘુકથા , વાર્તાકાર : નટવર ટાંક વાર્તા પઠન : હર્ષદ પડિયા Please SUBSCRIBE my channel and share among your interested groups to support me to reach more … Read More

Vadodara #Covid19 tally at 3219 with 76 cases from 546 samples – now the highest…

Vadodara #Covid19 tally at 3219 with 76 cases from 546 samples – now the highest cases and testing in a day, so far.. East 5, West 11, North 20, South … Read More

YouTube
Instagram
Telegram