આજે વર્લ્ડ ઇમોજી ડે છે, સોશિયલ મીડિયા પર #worldemojiday2020 ટ્રેન્ડ થઇ રહ્યું છે…

આજે વર્લ્ડ ઇમોજી ડે છે, સોશિયલ મીડિયા પર #worldemojiday2020 ટ્રેન્ડ થઇ રહ્યું છે આજે એટલે કે 17 જુલાઇએ “આતંરરાષ્ટ્રીય ન્યાય દિવસ” તરીકે ઉજવવામાં આવે છે #WorldDayForInternationalJustice Source : DD News … Read More

#Gujarat #Covid19 cases Active 11464 Deaths 2108 Discharged 32944 Total 465…

#Gujarat #Covid19 cases Active 11464 Deaths 2108 Discharged 32944 Total 46516 Tests 512000 Quarantined 374559 949 New cases in last 24 hrs 17 deaths, 770 Discharged #Ahmedabad 184 Death 5 … Read More

External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar answered 10 messages to Rahul Gandhi…

External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar answered 10 messages to Rahul Gandhi @rahulgandhi has questions on Foreign Policy. Here are some answers: •Our major partn’ships are strongr & internat’l standng … Read More

પોલીસ વિભાગની કામગીરીમાં ઝડપ અને કાર્યદક્ષતા લાવવા માટે ગુજરાત રાજ્યના માન. પોલી…

પોલીસ વિભાગની કામગીરીમાં ઝડપ અને કાર્યદક્ષતા લાવવા માટે ગુજરાત રાજ્યના માન. પોલીસ મહાનિર્દેશકશ્રીના વડપણ હેઠળ ચાલી રહેલ પોલીસ મોર્ડનાઈઝેશનના ભાગ રૂપે વડોદરા શહેર પોલીસને નવા અત્યાધુનીક સાધન સામગ્રીથી સુસજ્જ એવા … Read More

Vadodara #Covid19 tally at 3447 with 77 cases from 539 samples East 3, West 19,…

Vadodara #Covid19 tally at 3447 with 77 cases from 539 samples East 3, West 19, North 17, South 19, Rural 19 Discharged 87 Total discharged 2627 Death toll 60 આજે … Read More

YouTube
Instagram
Telegram