દશામાં ની મુર્તિ વિસર્જન અંગે કોર્પોરેશન નું જાહેરનામું !! દશામાં ની મૂર્તિઓનું…

દશામાં ની મુર્તિ વિસર્જન અંગે કોર્પોરેશન નું જાહેરનામું !! દશામાં ની મૂર્તિઓનું વિસર્જન કરવું ક્યાં ? #dashamaa #Shravan2020 #Shravan #Unlock2 #covid #covid2020 #covidindia #covi̇d19 #vadodara #vadodaradiaries #vadodara_baroda #vadodarablogger #vadodaranews #vadodara_lover … Read More

Vrat of Dasha Ma will start from tomorrow, today a glimpse of the idol being tak…

Vrat of Dasha Ma will start from tomorrow, today a glimpse of the idol being taken home by the devotees to be seated. કાલથી શરૂ થશે દશામાં નું વ્રત , … Read More

YouTube
Instagram
Telegram