ઓલ ઈન્ડિયા ટાઈગર એસ્ટીમેશનનો કેમેરા ટ્રેપ ગિનીઝ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં સામેલ લક્ષ…

🟠 ઓલ ઈન્ડિયા ટાઈગર એસ્ટીમેશનનો કેમેરા ટ્રેપ ગિનીઝ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં સામેલ 🟠 લક્ષ્યાંકના 4 વર્ષ પહેલા જ વાઘની સંખ્યાને બે ગણી કરવાનો સંકલ્પ પૂર્ણ કર્યો. #GuinnessWorldRecord #AatmanirbharBharat Source

YouTube
Instagram
Telegram