આજે વર્લ્ડ ઇમોજી ડે છે, સોશિયલ મીડિયા પર #worldemojiday2020 ટ્રેન્ડ થઇ રહ્યું છે…

આજે વર્લ્ડ ઇમોજી ડે છે, સોશિયલ મીડિયા પર #worldemojiday2020 ટ્રેન્ડ થઇ રહ્યું છે આજે એટલે કે 17 જુલાઇએ “આતંરરાષ્ટ્રીય ન્યાય દિવસ” તરીકે ઉજવવામાં આવે છે #WorldDayForInternationalJustice Source : DD News … Read More

YouTube
Instagram
Telegram